Reklama:alebo nájdi dovolenku:

Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Opencl


OpenCL (Open Computing Language) je framework pre písanie programov ktoré sa budú vykonávať na heterogénnych platformách pozostávajúcich z CPU, GPU a iných procesorov. OpenCL obsahuje jazyk (založený na C99) na písanie kernel-ov (funkcie ktoré sa vykonajú na OpenCL zariadeniach), a aplikačného rozhrania na sprístupnenie platformy. OpenCL umožňuje vykonávať paralelné výpočty.

čítajte viac o Opencl

Encyklopédia: Electronics.sk > Programovanie > Rozhranie pre programovanie aplikácií >

API Microsoftu
OpenGL


Reklama:

Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Reklama: