Reklama:alebo nájdi dovolenku:

Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Informatika


Informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní (je to veda o algoritmickom riešení problémov). Často, no nie výlučne sa študuje ako súčasť vedy o počítačoch a informačných technológiách. Jej súčasné využitie je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky.

čítajte viac o Informatika

Encyklopédia: Electronics.sk > Prírodné vedy > Informatika >

Algoritmy
Architektúra počítača
Bioinformatika
Dátové formáty
Dátové nosiče
Databázové systémy
Databázy
Formálne jazyky a automaty
Geoinformatika
Hardvér
Hypertext
Informácia
Informačné systémy
Informatici
Informatické organizácie
Informatické výhonky

Interakcia človeka s počítačom
Kódovanie
Komunikácia človek-počítač
Kryptológia
Logistika
Počítačová bezpečnosť
Počítačová grafika
Počítačová lingvistika
Počítačová terminológia
Počítačová veda
Počítačové inžinierstvo
Počítačové jazyky
Počítačové siete
Počítačové technológie

Prenosové rýchlosti
Programovanie
Súborové systémy
Softvér
Spoločné používanie súborov
Teória grafov
Telematika
Turingova cena
Umelá inteligencia
Výpočtová technika
Vyhľadávanie informácií
Zdieľanie súborov


Reklama:

Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Reklama: