Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Číslicovosť (opak analógovosti)


Číslicovosť alebo digitálnosť (z lat. digitus = prst) je schopnosť nadobúdať iba diskrétne, t. j. nespojité hodnoty. Ako číslicový alebo digitálny sa spravidla všeobecne označujú prostriedky pracujúce s číslicovými signálmi, ktorých hodnota môže nadobúdať iba obmedzený počet diskrétnych hodnôt (často len dvoch).

čítajte viac o Číslicovosť (opak analógovosti)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna technika >

Širokopásmové pripojenie
Digitálna fotografia
Digitálna televízia

Spracovanie digitálneho signálu


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: