Electronics.sk Elektronika na Slovensku.AMD K5


AMD K5 bol x86 mikroprocesor od spoločnosti AMD uvedený v roku 1995. Obsahoval 4,3 milióna tranzistorov. Vyrábal sa na frekvenciách od 75 do 133 MHz a dosahoval výkony podobné ako Intel Pentium a Pentium Pro.

čítajte viac o AMD K5

Encyklopédia: Electronics.sk > Integrované obvody > Mikroprocesory >

AMD
Architektúra procesora
Architektúra x86
Intel

Pätice procesora
Procesory AMD
Procesory Intel

Výrobcovia mikroprocesorov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: