Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Ampér


Ampér (symbol A) je jednotkou SI pre elektrický prúd[1][2] a je jednou zo siedmich[3] základných jednotiek SI. Bol pomenovaný po André-Marie Ampère ( 1775 - 1836), francúzskom matematikovi a fyzikovi, ktorého považujeme za otca elektrodynamiky.

čítajte viac o Ampér

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Jednotky pre elektrinu a magnetizmus >

Jednotky elektrického náboja


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: