Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Amplitúdová modulácia


Amplitúdová modulácia (AM) patrí medzi jednoduché spojité modulácie. V závislosti na zmene modulačného signálu sa mení amplitúda nosného signálu. Frekvencia a ani fáza nosnej sa u tejto modulácie nemení. Historicky je to najstarší druh modulácie. Začala sa používať pri experimentoch s rádiovým vysielaním už v roku 1900. Klasická amplitúdová modulácia obsahuje nosnú vlnu a dve (súčtové a rozdielové) postranné pásma (DSB- Dual Side Band). Z rôznych dôvodov sa niekedy niektoré z týchto zložiek odstraňujú a tak vznikajú modulácie s jedným postranným pásmom (SSB – Single Side Band), alebo s potlačenou, alebo aspoň redukovanou nosnou (SC – Suppresed Carrier, alebo RC – Reduced Carrier).

čítajte viac o Amplitúdová modulácia

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika >

Analógová elektronika
Avionika
Digitálna elektronika
Digitálna technika
Elektrónky
Elektronické podniky
Elektronické výhonky
Elektronický boj
Elektronika

Elektrotechnika
IEC
Integrované obvody
Jednotky pre elektrinu a magnetizmus
Optoelektronika
Polovodiče
Reproduktory

Senzory
Spotrebná elektronika
Videotechnika
Vojenská elektronika
Zosilňovače


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: