Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Archivácia WWW


Archivácia WWW (archivácia internetu, archivácia webu) je proces získavania a dlhodobého uchovávania častí obsahu WWW a údajov, ktoré boli zverejnené na internete a zabezpečenie ich sprístupňovania pre budúcich bádateľov, historikov a verejnosť.[1] Archivovanie sa obvykle vykonáva automaticky pomocou robotov.[2]. Najväčšou inštitúciou, ktorá sa archiváciou WWW zaoberá je Internet Archive, na Slovensku Univerzitná knižnica v Bratislave.[3]

čítajte viac o Archivácia WWW

Encyklopédia: Electronics.sk > Digitálna technológia > Digitálne knižnice >

Univerzitná knižnica v Bratislave


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');