Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Autopilot


Autopilot je automatické zariadenie, ktoré zabezpečuje automatický let lietadla po zvolenej trajektórii a trase. Autopilot je počítačom riadený systém, ktorý aktívne zasahuje do riadenia lietadla, a tým môže priamo lietadlo riadiť. Jednoduché autopiloty majú hlavne funkciu stabilizácie letu a udržanie horizontálneho letu v nastavenom kurze. Modernejšie autopiloty umožňujú let po vopred naprogramovanej trase s určenou krivkou, alebo s korekciou z pozemných stanovísk.

čítajte viac o Autopilot

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Avionika >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');