Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Detektor kovov


Detektor kovov je zariadenie, ktoré reaguje na kov. Najjednoduchší detektor kovov sa skladá z oscilátora a cievky. Ak sa kus elektricky vodivého kovu nachádza v blízkosti cievky, indukujú sa do neho vírivé prúdy, a to vytvára striedavé magnetické pole. Cievka sa používa na meranie magnetického poľa (ako magnetometer), malými zmenami v magnetickom poli potom môže byť detekovaný kovový predmet.

čítajte viac o Detektor kovov

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Senzory >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: