Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Elektronický papier


Elektronický papier alebo e-papier je plochá zobrazovacia jednotka, ktorá odráža svetlo ako normálny papier, je schopná uchovať text aj obrázky natrvalo bez spotreby elektriny a s možnosťou zmeny obsahu a často je aj ohýbateľná. Z dôvodu nízkej energetickej náročnosti a štíhlosti sa čoraz viac presadzuje v čítačkách elektronických kníh. Elektronický papier možno čítať na slnku alebo pod lampou.

čítajte viac o Elektronický papier

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: