Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Galvanické oddelenie


Elektrické obvody, ktoré navzájom zdieľajú len niekoľko spoločných signálov, je niekedy potrebné elektricky (galvanicky) oddeliť. Príčin je niekoľko:

čítajte viac o Galvanické oddelenie

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Optoelektronika >

Žiarovky
Lasery
Sieť optických vlákien


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: