Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Hodinový signál


Hodinový signál alebo hodinový impulz (slangovo hodiny, angl. clock, skr. CLK) je (obvykle digitálny) elektrický signál, ktorého zmena spôsobuje zmenu stavu sekvenčného digitálneho elektronického obvodu.

čítajte viac o Hodinový signál

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna elektronika >

Digitálna technológia
Digitálne obvody
Digitalizácia


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: