Electronics.sk Elektronika na Slovensku.IrDA (port)


IrDA je komunikačný port vytvorený konzorciom IrDA (Infrared Data Association), ktoré opisuje bezdrôtovú komunikáciu pomocou infračerveného žiarenia. IrDA definuje štandardy koncových zariadení a protokolov pomocou ktorých zariadenia komunikujú. IrDA bol vytvorený pre komunikáciu s prenosnými (mobilnými) zariadeniami bez nutnosti použitia komunikačného kábla.

čítajte viac o IrDA (port)

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Mobilné telefóny >

Mobilné telefóny podľa výrobcu
Mobilní operátori
Smartfóny

Výrobcovia mobilných telefónov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: