Electronics.sk Elektronika na Slovensku.LDMOS


Zosilňovače s kremíkovými polovodičovými súčiastkami (LDMOS – Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) sú typicky vyrábané využívajúc kombináciu kremíka a oxidu železa. Prvky vyrobené touto technológiou sú známe tým, že pracujú s napájacím napätím 28V, pričom súčasné vylepšenia umožňujú napájať až 50V. Okrem toho, LDMOS technológia pracuje veľmi dobre v oblasti UKV a VKV frekvencií až do 3,5 GHz. Viacstupňové moduly môžu poskytnúť výstupný výkon až do výšky 1 000 W pri 1 GHz, aj keď typické výkonové úrovne sú zvyčajne do 200 W. Vysokovýkonné LDMOS súčiastky zvyčajne majú vnútornú impedanciu prispôsobenú pre navrhované frekvenčné pásmo. Ako typ MOSFET technológie, je LDMOS používa inverzný kanál na rozhraní silikón – oxidu. Inverzný kanál je privedený pod bázu kladným bázovým napätím. Je nutné dodať, že inverzná vrstva existuje jedine nad rozptýlenou laterálnou P-vrstvou. Ak elektrón opustí oblasť nad P-vrstvou je pritiahnutý elektrickým poľom kvôli kladnému predpätiu a opustí inverzný kanál smerujúc k p+ kanálu. Laterálne rozšírenie uzatváracej vrstvy je definované efektívnou dĺžkou bázovej vrstvy. Z toho dôvodu môže byť táto vrstva kratšia ako skutočná fyzická dĺžka bázovej vrstvy.

čítajte viac o LDMOS

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika >

Analógová elektronika
Avionika
Digitálna elektronika
Digitálna technika
Elektrónky
Elektronické podniky
Elektronické výhonky
Elektronický boj
Elektronika

Elektrotechnika
IEC
Integrované obvody
Jednotky pre elektrinu a magnetizmus
Optoelektronika
Polovodiče
Reproduktory

Senzory
Spotrebná elektronika
Videotechnika
Vojenská elektronika
Zosilňovače


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch: