Reklama:Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Luminofor


Luminofor je látka, schopná absorbovať energiu žiarenia, čiastočne ju uchovať a následne ju vyžiariť vo forme svetla. Absorbovaná energia excituje molekuly luminoforu, ktoré následne pri návrate do pôvodného stavu vyžiaria fotón svetla. Tento proces sa v najširšom zmysle nazýva luminiscencia, špeciálne prípady sú fluorescencia (rýchly zánik luminiscencie, do 10-8 s) a fosforescencia (pomalý zánik luminiscencie, nad 10-8 s).

čítajte viac o Luminofor

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Optoelektronika >

Žiarovky
Lasery
Sieť optických vlákien


Reklama:

Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Reklama:


})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');