Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Luminofor


Luminofor je látka, schopná absorbovať energiu žiarenia, čiastočne ju uchovať a následne ju vyžiariť vo forme svetla. Absorbovaná energia excituje molekuly luminoforu, ktoré následne pri návrate do pôvodného stavu vyžiaria fotón svetla. Tento proces sa v najširšom zmysle nazýva luminiscencia, špeciálne prípady sú fluorescencia (rýchly zánik luminiscencie, do 10-8 s) a fosforescencia (pomalý zánik luminiscencie, nad 10-8 s).

čítajte viac o Luminofor

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Optoelektronika >

Žiarovky
Lasery
Sieť optických vlákien


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: