Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Magnetická páska


Magnetická páska je pevné médium pozostávajúce z magnetickej vrstvy nanesenej na plastickej páske. Do tejto kategórie spadajú v podstate pásky vo všetkých bežne používaných audio a videokazetách, alebo zálohovacie pásky používané napríklad v mainframoch a rôznych dátových úložiskách, kedy je potrebné ukladať veľké množstvo dát po dlhú dobu čo najspoľahlivejšie.

čítajte viac o Magnetická páska

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: