Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Mikrovlnné filtre s rozloženými parametrami


Mikrovlnný filter s rozloženými prvkami je elektronický filter, ktorého indukčnosti, kapacity a rezistancie nie sú realizované diskrétnymi súčiastkami. Filtre budované z diskrétnych súčiastok sa veľmi jednoducho popisujú modelmi, ktoré však predpokladajú sústredenie súčiastok na jednom mieste, t. j. fyzické rozmery obvodu sú oveľa menšie ako spracovávané vlnové dĺžky. Keď sa však vlnové dĺžky začínajú blížiť k rozmerom obvodu, modely prestávajú byť presné, pretože každá časť vedenia medzi súčiastkami sa začína správať ako ďalšia súčiastka. Práve táto vlastnosť špeciálne tvarovaných (často periodických) mikropásikových štruktúr sa využíva pri návrhu a realizácii mikrovlnných filtrov s rozloženými parametrami. Jednotlivé indukčnosti, kapacitory či rezistory sú tvorené krátkymi úsekmi vedenia a vodiče sú neoddeliteľne spojené dohromady. Pri návrhu filtra sa pracuje len s hodnotami kapacity či indukčnosti. Neexistuje presná hranica frekvencie, od ktorej sa musia začať používať filtre s rozloženými parametrami, vo všeobecnosti sú však používané v mikrovlnnom pásme (>300 MHz).

čítajte viac o Mikrovlnné filtre s rozloženými parametrami

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika >

Analógová elektronika
Avionika
Digitálna elektronika
Digitálna technika
Elektrónky
Elektronické podniky
Elektronické výhonky
Elektronický boj
Elektronika

Elektrotechnika
IEC
Integrované obvody
Jednotky pre elektrinu a magnetizmus
Optoelektronika
Polovodiče
Reproduktory

Senzory
Spotrebná elektronika
Videotechnika
Vojenská elektronika
Zosilňovače


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: