Electronics.sk Elektronika na Slovensku.MultiMediaCard


MultiMediaCard (MMC) je štandardná pamäťová karta používaná na ukladanie do pevného stavu. Spoločnosť MMC bola vytvorená v roku 1997 spoločnosťami SanDisk a Siemens AG a je založená na sériovom rozhraní s nízkym počtom pinových konektorov s povrchovou konštrukciou, ktorá používa zostavu substrátu s jednou pamäťou a je teda oveľa menšia ako predchádzajúce systémy založené na vysokom počte pinových paralelných rozhraní, napríklad CompactFlash. Oba produkty boli pôvodne zavedené pomocou technológie Flash od spoločnosti SanDisk NOR. MMC má veľkosť poštovej známky: 24 mm × 32 mm × 1,4 mm. MMC pôvodne používa 1-bitové sériové rozhranie, ale novšie verzie špecifikácie umožňujú prenosy 4 alebo 8 bitov naraz. MMC je možné použiť v mnohých zariadeniach, ktoré môžu používať karty Secure Digital (SD).

čítajte viac o MultiMediaCard

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: