Electronics.sk Elektronika na Slovensku.NE555


NE555 je integrovaný obvod používaný najčastejšie ako časovač alebo generátor rôznych pravouhlých signálov.

čítajte viac o NE555

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Elektronické výhonky >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: