Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Ohm (jednotka)


Ohm je jednotkou elektrického odporu podľa medzinárodnej sústavy SI. Označuje sa Ω (veľké grécke písmeno omega). Jednotka je pomenovaná podľa nemeckého fyzika Georga Simona Ohma, objaviteľa zákonitosti medzi elektrickým napätím, elektrickým prúdom a elektrickým odporom, ktorý dnes nazývame Ohmov zákon.

čítajte viac o Ohm (jednotka)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Jednotky pre elektrinu a magnetizmus >

Jednotky elektrického náboja


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: