Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Ozvučnica


Ozvučnica je akustické zariadenie, časť reproduktorovej sústavy brániaca akustickému skratu a vytvárajúca zvukovú charakteristiku reproduktorovej sústavy. Do ozvučnice sa upevňujú reproduktory. Môže byť vo forme samostatnej dosky, alebo uzatvoreného priestoru – drevenej, alebo plastovej debny. Veľkosť ozvučnice je úmerná použitým reproduktorom.

čítajte viac o Ozvučnica

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Reproduktory >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: