Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Počítačové reproduktory


Počítačové reproduktory (alebo tiež multimediálne reproduktory), sú počítačový hardvér, výstupná jednotka počítača, ktorá umožňuje reprodukovať signály z počítača vo forme zvuku (hudba, slovo, zvukové efekty a pod.)

čítajte viac o Počítačové reproduktory

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Reproduktory >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: