Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Postprodukcia


Postprodukcia je súčasť procesu filmového umenia, video produkcie, a fotografovania. Vyskytuje sa v tvorbe animácii, televíznych programov, rádiových programov, reklám, audio nahrávok, fotografií a digitálneho umenia. Je to termín pre všetky stupne výroby, ktoré nastali po fotografovaní alebo nahrávaní jednotlivé programových segmentou.

čítajte viac o Postprodukcia

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Videotechnika >

Video
Video softvér
Zobrazovacia technika


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');