Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Preklápací obvod


Preklápací obvod (alebo bežnejšie, hoci nespisovne klopný obvod, skr. KO) je elektronický obvod s niekoľkými stabilnými alebo nestabilnými stavmi, medzi ktorými sa dokáže (na základe zmeny elektrickej veličiny na niektorom vstupe alebo vnútornej spätnej väzby) prepínať – preklápať. Skladá sa z niekoľkých tranzistorov, logických hradiel, alebo iných aktívnych súčiastok.

čítajte viac o Preklápací obvod

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna elektronika >

Digitálna technológia
Digitálne obvody
Digitalizácia


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: