Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Prerušenie


Prerušenie (angl. interrupt) je v informatike metóda pre asynchrónnu obsluhu udalostí, kedy procesor preruší vykonávanie postupnosti inštrukcií, vykoná obsluhu prerušenia a potom pokračuje v predchádzajúcej činnosti. Pôvodne prerušenie slúžilo na obsluhu hardvérových zariadení, ktoré tak signalizovali potrebu obslúžiť (t.j. odobrať z vyrovnávacej pamäte vstupno-výstupného zariadenia dáta alebo do nej ďalšie dáta nakopírovať, odtiaľ označenie vonkajšie prerušenia). Neskôr bolo pridané vnútorné prerušenie, ktorá vyvoláva sám procesor, ktorý tak oznamuje chyby vzniknuté pri vykonávaní strojových inštrukcií a synchrónne softvérová prerušenia vyvolávané špeciálnou strojovou inštrukciou, ktoré sa zvyčajne používajú pre vyvolanie služieb operačného systému.

čítajte viac o Prerušenie

Encyklopédia: Electronics.sk > Integrované obvody > Mikroprocesory >

AMD
Architektúra procesora
Architektúra x86
Intel

Pätice procesora
Procesory AMD
Procesory Intel

Výrobcovia mikroprocesorov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: