Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Prieletový klystrón


Prieletový klystrón je špeciálna lineárna mikrovlnná elektrónka. Klystrón sa používa ako zosilňovač mikrovlnných a rádiových frekvencií a ako generátor pre nízkovýkonový referenčný signál v superheterodynových prijímačoch, v radaroch alebo v oblasti komunikácií.

čítajte viac o Prieletový klystrón

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Elektrónky >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: