Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Programovateľný logický obvod


Programovateľné logické obvody je skupina viacerých druhov digitálnych integrovaných obvodov, ktorých funkcia je určená užívateľom prostredníctvom predpisu (programu) definujúcemu prepoje jednotlivých blokov vo vnútri obvodu. Nemyslia sa tým však obvody postavené na mikroprocesoroch (mikrokontroléry).

čítajte viac o Programovateľný logický obvod

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna elektronika >

Digitálna technológia
Digitálne obvody
Digitalizácia


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: