Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Reset


Reset (z angl.) znamená v digitálnej elektronike uvedenie sekvenčného logického obvodu do počiatočného stavu stanoveného návrhom obvodu.

čítajte viac o Reset

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna elektronika >

Digitálna technológia
Digitálne obvody
Digitalizácia


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: