Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Settopbox


Settopbox alebo set-top box (angl. set-top box), skr. STB, je elektronické zariadenie, ktoré sa pripája ku komunikačnému kanálu (napríklad ISDN, DSL alebo optickej linke, televíznemu vedeniu a pod.) a vytvára výstup spracovateľný v zobrazovacej jednotke televízneho prijímača. V súčasnosti sa najčastejšie vyskytujú digitálne settopboxy, čo sú settopboxy slúžiace najmä ako číslicový (digitálny) dekodér premieňajúci digitálny televízny signál na analógový.

čítajte viac o Settopbox

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Televízna technika >

Digitálna televízia
Videotechnika


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: