Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Termofotovoltický článok


Termofotovoltický článok (termofotovoltický má angl. skratku TPV) je článok, ktorý premieňa tepelnú energiu na elektrickú energiu.

čítajte viac o Termofotovoltický článok

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Optoelektronika >

Žiarovky
Lasery
Sieť optických vlákien


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: