Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Tuhá fáza (elektronika)


Tuhá fáza alebo menej vhodne pevná fáza (angl. solid state) je slovné spojenie, ktoré v prívlastkovom postavení (napr. v spojeniach elektronika tuhej fázy, technológia tuhej fázy, obvod v tuhej fáze atď.) - zriedkavo aj v adjektívnom tvare tuhofázový/pevnofázový - označuje súčiastku, systém, technológiu, obvod a podobne, ktorý je založený výlučne na tuhých materiáloch, v ktorých je pohyb elektrónov alebo iných nosičov náboja obmedzený iba v časti pevného materiálu. Inými slovami je to súčiastka a podobne, ktorá používa polovodičovú technológiu na rozdiel od napr. elektrónok alebo relé, a teda neobsahuje ani plyn (resp. vákuum s plynom ako v elektrónke), ani pohyblivé (väčšie) časti (ako v relé).

čítajte viac o Tuhá fáza (elektronika)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Polovodiče >

Polovodičové materiály
Polovodičové súčiastky
Výrobcovia polovodičov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: