Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Tuner


Tuner je technické zariadenie, ktoré umožňuje spracovať vysokofrekvenčný signál, získaný z antény, a dekódovať z neho signál pre ďalšie spracovanie. Môže to byť samostatné zariadenie alebo súčasť iného komplexnejšieho elektronického zariadenia (napríklad televízora alebo rádioprijímača).

čítajte viac o Tuner

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika >

Analógová elektronika
Avionika
Digitálna elektronika
Digitálna technika
Elektrónky
Elektronické podniky
Elektronické výhonky
Elektronický boj
Elektronika

Elektrotechnika
IEC
Integrované obvody
Jednotky pre elektrinu a magnetizmus
Optoelektronika
Polovodiče
Reproduktory

Senzory
Spotrebná elektronika
Videotechnika
Vojenská elektronika
Zosilňovače


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: