Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Variometer (letectvo)


Variometer je prístroj používaný v letectve na zisťovanie vertikálnej rýchlosti lietadla. V motorových lietadlách sa označuje aj ako VSI z angl. Vertical Speed Indicator (ukazovateľ vertikálnej rýchlosti).

čítajte viac o Variometer (letectvo)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Avionika >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: