Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Vektorový procesor


Vektorový procesor (angl. vector processor, array processor) je procesor navrhnutý tak, aby dokázal robiť matematické operácie nad celou množinou čísel v tom istom čase. Je opakom skalárneho procesora, ktorý vykonáva jednu operáciu s jedným číslom v tom istom čase. Zrodili sa pri návrhoch superpočítačov, kde našli aj svoje prvotné uplatnenie v 80. a 90. rokoch. Dnes sa využívajú úplne bežne napríklad ako GPU grafických kariet počítačov.

čítajte viac o Vektorový procesor

Encyklopédia: Electronics.sk > Integrované obvody > Mikroprocesory >

AMD
Architektúra procesora
Architektúra x86
Intel

Pätice procesora
Procesory AMD
Procesory Intel

Výrobcovia mikroprocesorov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: