Electronics.sk Elektronika na Slovensku.16:9


16:9 je označenie pre širokouhlý formát obrazu s pomerom rozmerov strán 16 (dĺžka) ku 9 (šírka). Nahrádza staršie formáty televíznej obrazovky (4:3) a podstatne viac zodpovedá zrakovému poľu ľudského oka.

čítajte viac o 16:9

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Videotechnika >

Video
Video softvér
Zobrazovacia technika


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: