Reklama:Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Bodová digitalizácia


Bodová digitalizácia alebo digitalizácia bodov objektov je spôsob digitalizácie objektov z grafickej predlohy po bodoch na číslicový záznam vo forme účelovo usporiadaných pravoúhlych súradníc.

čítajte viac o Bodová digitalizácia

Encyklopédia: Electronics.sk > Digitálna elektronika > Digitalizácia >


Reklama:

Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Reklama:


})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');