Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Boot sektor


Boot sektor je vyhradená oblasť na pevnom disku, diskete alebo inom záznamovom médiu. Obsahuje krátky a pre bežného používateľa neprístupný program obvykle pre spustenie operačného systému.

čítajte viac o Boot sektor

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: