Reklama:Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Chibiny (rádioelektronický boj)


Chibiny je systém elektronických protiopatrení, určený pre zameranie signálu, vysielaného z určitého zdroja a následné skreslenie parametrov odrazeného signálu.[1] Cieľom je zvýšenie obtiažnosti zachytenia objektu nepriateľským radarom, príp. predĺženie doby, potrebnej na jeho detekciu. Použitie systému komplikuje určenie vzdialenosti od objektu a taktiež jeho rýchlosť. Objekt, využívajúci Chibiny, sa dokáže účinne maskovať, vytváraním falošných cieľov.

čítajte viac o Chibiny (rádioelektronický boj)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Elektronický boj >


Reklama:

Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Reklama:


})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7961791-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');