Electronics.sk Elektronika na Slovensku.EEPROM


EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) je elektricky mazateľná pamäť ROM.

čítajte viac o EEPROM

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Integrované obvody >

Mikroprocesory


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch: