Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Elektronický predradník


Elektronický predradník alebo vysokofrekvenčný predradník je kompaktný elektronický prístroj, ktorý žiarivku rozsvieti a po rozsvietení napája striedavým prúdom s frekvenciou 30 až 50 kHz. Nahrádza súbor konvenčných prístrojov: tlmivku, štartér a kompenzačný kondenzátor.

čítajte viac o Elektronický predradník

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Elektronické výhonky >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: