Electronics.sk Elektronika na Slovensku.HVD


HVD alebo Holographic Versatile Disc (holografický viacúčelový disk) je pokročilá technológia optických diskov, ktorá je dnes ešte v štádiu vývoja. Očakáva sa, že HVD prinesie výrazné zvýšenie dátovej kapacity oproti systémom HD DVD a Blu-Ray.

čítajte viac o HVD

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: