Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Inštrukčný súbor


Inštrukčný súbor, alebo súbor inštrukcií (tzv. ISA – Instruction Set architecture), niekedy nepresne architektúra procesora, je všeobecný opis organizačných, funkčných a prevádzkových princípov procesora, z pohľadu programátora je to zoznam dostupných mechanizmov pre programovanie. Programový model procesora sa môže skladať napríklad z nasledujúcich prvkov:

čítajte viac o Inštrukčný súbor

Encyklopédia: Electronics.sk > Integrované obvody > Mikroprocesory >

AMD
Architektúra procesora
Architektúra x86
Intel

Pätice procesora
Procesory AMD
Procesory Intel

Výrobcovia mikroprocesorov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: