Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Matematický koprocesor


Matematický koprocesor alebo numerický koprocesor, niekedy skrátene iba koprocesor (angl. numeric coprocessor, math coprocessor skr. MCP alebo floating-point unit skr. FPU) je koprocesor určený na vykonávanie operácií s číslami s pohyblivou desatinnou čiarkou. Niektoré typy matematických koprocesorov sú schopné vykonávania aj zložitejších matematických operácií. Matematický koprocesor môže byť implementovaný ako samostatná jednotka alebo môže byť súčasťou CPU.

čítajte viac o Matematický koprocesor

Encyklopédia: Electronics.sk > Integrované obvody > Mikroprocesory >

AMD
Architektúra procesora
Architektúra x86
Intel

Pätice procesora
Procesory AMD
Procesory Intel

Výrobcovia mikroprocesorov


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: