Electronics.sk Elektronika na Slovensku.MiniDisc


MiniDisc skrátene MD je záznamové zariadenie založené na princípe magnetooptického disku, pôvodne plánované firmou Sony na záznam 74 minút digitálneho audiozáznamu. Na trh bolo uvedené v roku 1993. V súčasnosti je rozšírené vo forme Hi-MD, záznamového média umožňujúceho záznam akýchkoľvek dát do veľkosti 1 GB.

čítajte viac o MiniDisc

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: