Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Multivibrátor


Multivibrátor je technické zariadenie, ktoré automaticky prechádza medzi niekoľkými diskrétnymi stavmi. Dá sa realizovať mechanicky (kyvadlo či nepokoj v hodinkách), pneumaticky (staršie verzie schodišťového spínača), či elektricky. Účelom je generovať pulzy, či signál s určitým oneskorením.

čítajte viac o Multivibrátor

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Elektronické výhonky >


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: