Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Otvorený kolektor


Otvorený kolektor alebo výstup s otvoreným kolektorom (angl. open collector, skr. OC) je druh výstupu digitálnych elektronických obvodov, kde výstupný obvod pozostáva len z jedného tranzistora, obvykle NPN alebo NMOS, spínajúceho v čase, keď je výstupom logického obvodu nulové napätie, výstup k zemi (zápornému pólu napájacieho napätia). Kolektor (drain) výstupného tranzistora je napojený priamo na výstupnú nožičku (pin) obvodu. Pri použití tranzistora NMOS je správnejšie použiť výraz open drain, ktorý však nemá slovenský ekvivalent.

čítajte viac o Otvorený kolektor

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Digitálna elektronika >

Digitálna technológia
Digitálne obvody
Digitalizácia


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: