Electronics.sk Elektronika na Slovensku.SRAM


SRAM (Static Random Access Memory) je RAM, ktorá uchováva údaje v registroch pozostávajúcich z preklápacích (klopných) obvodov, elektrické napájanie pre uchovanie údajov musí byť trvalé, na rozdiel od DRAM však nepotrebujú obnovovanie (refresh). Pamäte SRAM potrebujú pre vytvorenie jedinej pamäťovej bunky viac konštrukčných prvkov (typicky 6 MOSFET tranzistorov), preto je ich cena oproti DRAM podstatne vyššia a pamäťová hustota nižšia.

čítajte viac o SRAM

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Integrované obvody >

Mikroprocesory


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: