Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Triak


Triak (z anglického TRIode Alternating Current switch - triódový spínač striedavého prúdu) je polovodičová spínacia súčiastka, schopná viesť elektrický prúd oboma smermi. Vlastnosťami približne zodpovedá dvom antiparalelne zapojeným tyristorom, ktorých riadiace elektródy sú prepojené do jednej. Triaky sa vyrábajú pre bežné napätia v rozvodných sieťach a pre prúdy rádovo jednotiek ampérov.

čítajte viac o Triak

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika >

Analógová elektronika
Avionika
Digitálna elektronika
Digitálna technika
Elektrónky
Elektronické podniky
Elektronické výhonky
Elektronický boj
Elektronika

Elektrotechnika
IEC
Integrované obvody
Jednotky pre elektrinu a magnetizmus
Optoelektronika
Polovodiče
Reproduktory

Senzory
Spotrebná elektronika
Videotechnika
Vojenská elektronika
Zosilňovače


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: