Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Videokazeta


Videokazeta je audiovizuálny nosič obsahujúci magnetickú pásku, na ktorú možno zaznamenať obraz, zvuk a doplnkové informácie (indexy, časový kód).

čítajte viac o Videokazeta

Encyklopédia: Electronics.sk > Spotrebná elektronika > Dátové nosiče >

DVD
Kompaktný disk
Optické disky

Zvukové knihy
Zvukové nosiče


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: