Electronics.sk Elektronika na Slovensku.Weber (jednotka)


Weber (skrátene Wb) je jednotka magnetického indukčného toku. 1 Wb je magnetický indukčný tok indukujúci v závite, ktorý ho obopína, elektromotorické napätie 1 voltu, ak sa tok rovnomerne zmenšuje tak, že za 1 sekundu zanikne.

čítajte viac o Weber (jednotka)

Encyklopédia: Electronics.sk > Elektronika > Jednotky pre elektrinu a magnetizmus >

Jednotky elektrického náboja


Príbuzné výrazy:


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ponuka elektroniky na portáloch:


Reklama: